Превенција и грижа за деформитети кај млади луѓе (ВИДЕО)

 

Оценување на држењето на телото започнува со гледање на особата во целина за да се добие општа слика за кострукцијата на држењето на телото и поединечните делови од телото. Гледањето од страна ( од профил ) може да се открие лордоза која се дефинира со голема изразена кривина во половината.

При гледање на телото од задна страна може да се открие странична искривеност на кичмениот столб и така лошото држење се нарекува сколиоза.

 

Во прилог има видео кое соджи неколку вежби за ови деформитети на телото.