медитација

Медитација (2 дел)

Медитација (2 дел)

Некои основни техники За еден почетник е најдобро да почне со концентарција. Затоа што во моментот кога ќе се обидете…

Медитација (1 дел)

Медитација (1 дел)

Зошто медитираме? Медитираме затоа што овој наш свет не е во состојба да не исполни. Така наречениот мир што го…