целулит

Рецепт за итна помош на целулит

Рецепт за итна помош на целулит

  Лекувањето на целулитот е секогаш долготрајно. Некои лекари постигнуваат траен успех со помош на хидротерапија, а посебно со брановата…

Целулит

Целулит

  Зголемената телесна тежина е нешто сосема друго од болното пореметување на поткожното ткиво кое е познато под името целулит….